Formlar-Dokümanlar


Sertifikalar


  Sertifika Adı Adı  
BireyselKep KEPKUR TSE 27001 Sertifikası indir

Başvuru Formları


  Form Adı  
BireyselKep KEPKUR Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu indir
KurumsalKEP KEPKUR Kurumsal KEP Hesabı Başvuru Formu indir
KurumsalKEP KEPKUR KEP Yetkilendirme Belgesi indir

Dokümanlar


  Doküman Adı Sürüm  
KEPUygulamaEsasları KEPKUR Uygulama Esasları (UE) 1.1 indir
KEPUygulamaEsasları KEPKUR Uygulama Esasları (UE) 1.0 indir
KEPBilgiGüvenliğiPolitikası KEPKUR Bilgi Güvenliği Politikası 1.0 indir
KEPİşSürekliliğiPolitikası KEPKUR İş Sürekliliği Politikası 1.0 indir
e-tebligat e-Tebligat Yönetmeliği - Göster

İşlem Dilekçeleri


  Dilekçe Adı  
ImzaSozlesmeYenilemeDilekcesi KEPKUR E-İmza Sözleşme Yenileme Dilekçesi indir
HizmetAlmaSekliDegisiklikDilekcesi KEPKUR Hizmet Alma Şekli Değişiklik Dilekçesi indir
HizmetSozlesmesiYenilemeDilekcesi KEPKUR Hizmet Sözleşmesi Yenileme Dilekçesi indir
IslemYetkilisiCepTelefonuDegisiklikDilekcesi KEPKUR İşlem Yetkilisi Cep Telefonu ve E-Posta Değişiklik Dilekçesi indir
IslemYetkilisiIptalDilekcesi KEPKUR İşlem Yetkilisi İptal Dilekçesi indir
KepAdresDegisklilikDilekcesi KEPKUR Kep Adres Değişiklik Dilekçesi indir
KurumYetkilisiIptalDilekcesi KEPKUR Kurum Yetkilisi İptal Dilekçesi indir
PaketTarifeDegiklikDilekcesi KEPKUR Paket Tarife Değiklik Dilekçesi indir
HesapKapatmaDilekcesi KEPKUR Hesap Kapatma Dilekçesi indir
SadeceAlHesapOnayTaahhutnamesi KEPKUR SadeceAl Hesap Onay Taahhutnamesi indir

Hakkımızda

“KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.” Bilgi Güvenliği Sistemi bir “Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı” olarak, kayıtlı elektronik posta ile ilgili hizmetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. ve 1525. Maddelerine ve ilgili ikinci mevzuatta belirlenen mali, idari ve hukuki nitelikler uyarınca sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bize ulaşın

  • Adres: Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Gözde Plaza No:130/49-50 Balgat - Çankaya/ANKARA

  • Telefon: (312) 920-0302

  • E-Posta: