30 DAKİKA'DA

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

en uygun fiyata, en hızlı çözüm!


HAKKIMIZDA

“KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.”nin vizyonu uluslararası standartları ve iş modellerini göz önünde bulundurarak, global anlamda yetkin Kayıtlı Elektronik Posta hizmetleri sağlayıcısı olarak e-imza kullanımının ve kayıtlı elektronik posta kullanımının arttırılması, bilgi güvenliği, e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması hususlarında anahtar rol oynamaktır.

Biz Kimiz?

“KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.” Bilgi Güvenliği Sistemi bir “Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı” olarak, kayıtlı elektronik posta ile ilgili hizmetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. ve 1525. Maddelerine ve ilgili ikinci mevzuatta belirlenen mali, idari ve hukuki nitelikler uyarınca sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 18. Maddesine göre Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Yine aynı kanunun 1525. Maddesine göre de ilgili tüm usul ve esaslar Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenir ve uygulanır demektedir. Bu kapsamda Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişikin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında bu hizmetleri Kayıtlı Elektronik Posta Sağlayıcıları gerçekleştirir. “KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.” Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sağlayıcı olarak faaliyetde bulunmak üzere kurulmuştur. “KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Operasyon Merkezi” tarafından hazırlanan bu doküman, “KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Operasyon Merkezi” nin tüm bilgi sistemleri varlıklarını ve iletişim ağlarını (LAN, WAN) kapsamakta olup, bu alanlarda uygulanır. Kapsam içerisine; varlıklar olarak, personel, çevresel ve fiziksel alanlar da girmektedir.

Misyonumuz

>

İlgili Kayıtlı Elektronik Posta mevzuatı kapsamında Türkiye'de yerleşik bir kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı olmak ve mevzuata uygun kayıtlı elektronik posta hizmetlerini sağlamak,

>

Uluslararası alanda bilinir ve yetkin, açık anahtarlı alt yapı ve kayıtlı elektronik postave ilişkili hizmetleri sağlayıcı bir firma olmak, 

>

e-İmza, kayıtlı elektronik posta ile ilgili teknik, akademik, yasal süreçlerde yer almak ve bunlara destek vermek, 

>

Kayıtlı Elektronik Posta kullanımını yaygınlaştıracak uygulamalar ve projeler geliştirmek, 

>

Kayıtlı Elektronik Posta ve e-İmza ile ilgili her türlü bilgi, iletişim ve Ar-Ge çalışmaları yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve geliştirmek, 

>

Sahip olduğu "bilgi ve teknolojiyi" paylaşarak, ülkemizin "bilgi toplumu" olma ve "bilgi ekonomisinin" gelişmesi sürecine artı değer katmaktır. 

Hakkımızda

“KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.” Bilgi Güvenliği Sistemi bir “Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı” olarak, kayıtlı elektronik posta ile ilgili hizmetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. ve 1525. Maddelerine ve ilgili ikinci mevzuatta belirlenen mali, idari ve hukuki nitelikler uyarınca sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bize Ulaşın

Adres: Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Gözde Plaza No:130/59 Balgat - Çankaya/ANKARA

Telefon: (850) 5322761

E-Posta: kep@kepkur.com.tr